Algemene voorwaarden BE

Algemene verkoopsvoorwaarden

 


Versie geldig vanaf 01.06.2014
1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Overeenkomst: bestelling van een of meerdere artikelen door de klant, in overeenstemming met de algemene verkoopsvoorwaarden,
Klant: de persoon die een bestelling plaatst op de website,
Verkoper: Alles voor paarden,
Bestelling: de bestelling die door de klant geplaatst wordt via de website,
Website: all-for-horses.com, allesvoorpaarden.be, allesvoorpaarden.eu, allforhorses.nl, all-for-horses.eu, allesfuerpferde.eu, touspourdeschevaux.be, touspourdeschevaux.eu, alles-voor-paarden.nl
2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstand tussen de klant en de verkoper.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.
2.3 Deze algemene voorwaarden worden door de verkoper ter beschikking van de klant gesteld, voor het afronden van zijn bestelling.
2.4 Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan het toch voorkomen dat bepaalde informatie onvolledig, incorrect of niet up-to-date is. Gelieve bij specifieke vragen (maten, kleur, beschikbaarheid, etc.)  contact op de nemen met de klantendienst (zie artikel 11).
3. Levering
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt, binnen 3 tot 5 werkdagen.
3.2 Indien een product niet meer leverbaar is of de verwachte levertermijn overschreden wordt, wordt de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht.
3.3 Levering kan enkel plaatsvinden binnen de Europese Unie.
3.4 Elke zending wordt voorzien van een track & trace-nummer.
3.5 Bij levering kan de klant gevraagd worden een ontvangstbewijs te tekenen. Voor de ondertekening hiervan, dient het pakket gecontroleerd te worden op gebreken of zichtbare schade. Het ontvangstbewijs dient door de klant bewaard te worden voor eventuele toekomstige geschillen.
4. Prijzen
4.1 De prijzen van de aangeboden producten worden vermeld in euro.
4.2 Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.
5. Verzendkosten
5.1 Voor leveringen binnen België en Nederland ontstaan er geen verzendkosten voor de koper voor bestellingen met een waarde boven de € 50,00.
5.2 Voor een bestelwaarde onder de € 50,00 worden € 5,95 verzendkosten in rekening gebracht.
6. Betaling
6.1 Tijdens het bestelproces worden de volgende betalingsmogelijkheden aangeboden:
Visa/MasterCard
Bancontact/Mister Cash
iDeal
Paypal
Sofort Bank
Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar volgende website van onze betaalserviceprovider Wirecard: https://www.wirecardbank.com/GDPR.
6.2 Nadat de bestelling doorgegeven en betaald werd, zal de klant een bevestigingsmail ontvangen.
7. Recht van ontbinding
7.1 De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
7.2 De herroepingstermijn begint vanaf de dag van de levering van de goederen.
7.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Hij kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Hij kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via e-mail naar de klantendienst info@allesvoorpaarden.be. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zal de verkoper hem onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.
7.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de klant om zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
7.5 Gevolgen van de herroeping:
Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door de verkoper geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de verkoper op de hoogte is gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, van de verkoper terug. De verkoper betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij hij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
De kosten voor het terugzenden van goederen is voor de rekening van de verkoper. Indien de klant gebruik wenst de maken van zijn herroepingsrecht, dient hij de klantendienst per e-mail te contacteren (info@allesvoorpaarden.be). De klant zal dan een retouretiket ontvangen voor een kosteloze terugzending van het pakketje.
8. Retourzendingen
8.1 Indien een artikel niet bevalt of niet aan de verwachtingen voldoet, gelieve de klantendienst per e-mail te contacteren (info@allesvoorpaarden.be). De klant zal dan een retouretiket ontvangen voor een kosteloze terugzending van het pakketje.
8.2 Producten dienen teruggestuurd te worden in de originele verpakking en in nieuwstaat. Indien de producten gebruikssporen vertonen of beschadigd zijn, kan de retourzending door de verkoper geweigerd worden.
8.3 Zodra de retourzending ontvangen en geregistreerd werd, zal het aankoopbedrag terugbetaald worden.
9. Garantie
9.1 Indien een geleverd product binnen de wettelijke termijn een defect vertoont, kan de klant dit product terugsturen. Van zodra de retourzending ontvangen werd, zal de verkoper – afhankelijk van de wens van de klant en de beschikbaarheid van het product – het artikel omruilen, (laten) repareren of het betaalde aankoopbedrag terugstorten.
10. Afbeeldingen en specificaties
10.1 Alle afbeeldingen, foto’s, gegevens betreffende gewicht, afmetingen, kleuren, etc. op de website gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst zijn.
11. Klantendienst
11.1 Voor alle vragen, opmerkingen, etc. is de klantendienst zowel telefonisch als per e‑mail bereikbaar tijdens de kantooruren:
– Telefoonnummer: +32 89629393
– E-mailadres: info@allesvoorpaarden.be
12. Overmacht 
12.1 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden, indien enige verbintenis niet nagekomen kan worden ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak of omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor zijn risico behoort te komen. Vertragingen of wanprestatie van de toeleverancier, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in het e-mailverkeer, en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de verkoper alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Dit is een exemplatieve lijst en is niet indicatief.
12.3 In geval van overmacht behoudt de verkoper zich het recht voor zijn verplichtingen op te schorten en is hij tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of de overeenkomst zodanig te wijzigen zodat de uitvoering mogelijk blijft. De verkoper is in geen enkel geval gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 Indien in geval van overmacht reeds gedeeltelijk aan verplichtingen voldaan werd of voldaan kan worden, is de verkoper gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
13. Aansprakelijkheid
13.1 De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door verkeerd gebruik van de producten. Gelieve voor gebruik de aanwijzingen op/in de verpakking te lezen en/of de website te raadplegen.
14. Gegevensbeheer
14.1 Indien de klant een bestelling plaatst, worden zijn gegevens opgenomen in het klantenbestand van de verkoper.
14.2 De verkoper respecteert de privacy van zijn klanten en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van alle persoonsgegevens (zie Privacybeleid).
15. Eigendomsvoorbehoud
15.1 De verkoper blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel, tot het moment waarop de koopprijs volledig door de klant is voldaan.
16. Toepasselijk recht
16.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.